دلسپرده

دلت‌ را به خدا بسپار

دلسپرده

دلت‌ را به خدا بسپار

غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد...

از شما دور شدن زار شدن هم دارد...

هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند...

عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد...

چشم بیمار شده تار شدن هم دارد...


بایگانی


مقایسه نرخ درآمد و خرج در زمان شاه و بعد از انقلاب*❓❓❓❗❗


آیا میدانید زمان شاه با توجه به قدرت خرید و پایین بودن سطح درامدها کالاها بمراتب گرانتر از بعدازانقلاب بود ؟ 


علت اینکه جوانانیکه زمان شاه راندیده‌اند گمان میکنند ارزانی بوده اینستکه قدیمیها نرخهای زمان شاه را برای جوانان بیان میکنند ولی از درامدهای آنزمان صحبت نمیکنند تا جوانان با مقایسه‌ی اینزمان با زمان شاه با یک محاسبه‌ی ساده متوجه شوند که چه زمانی قدرت خرید مردم بالاتر بوده‌است


حالا جهت اطلاع جوانان به چند نمونه اشاره میکنم:


سال ۴۹ که  پیکان ۱۸ هزارتومان بود حقوق یک کارمند که درماه ۲۰۰ تک تومانی یعنی دو هزار ریال بود اگر میخواست پیکان بخرد بایدحقوق ۹۰ ماه یعنی ۷ سال و نیمش را پرداخت میکرد و یا یک معلم که حقوقش ۵۰۰ تک تومانی بود باید حقوق ۳۶ ماهش رابابت خرید  پیکان که نه کولر داشت نه هیدرولیک بود و نه ترمزش ضد قفل بود پرداخت میکرد درحالیکه اگر کارمندیکه امروزه حقوقش حداقل ۱ و نیم  میلیون تومان باشد بخواهد  پراید بخرد با پرداخت ۱۳ ماه ونیم  حقوقش صاحب  پراید میشود .

سال ۱۳۵۰  دلار آزاد  امریکا ۱۰۵ ریال فروخته میشد کارمندیکه حقوق ماهیانه‌اش  ۲۰۰ تک تومانی بود میتوانست با حقوقش تقریباً ۲۰ دلار بخرد درحالیکه کارمندی که امروزه حداقل ۱ و نیم  میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد میتواند با حقوقش ۴۰۰دلار خریداری کند . در همان سالِ ۵۰ دستمزد روزانه‌ی یک کارگر در شهری مثل فردوس در خراسان جنوبی ۲۵ تا ۳۰ ریال بود یعنی یک کارگر سه روز و نیم که  کار میکرد میتوانست یک دلار بخرد درحالیکه امروزه که مزد کارگر در همین فردوس بین ۳۵ تا ۴۰ هزارتومانست یک کارگر با مزد روزانه‌اش قادرست ۱۰ دلار خریداری کند.

زمان شاه یک حلب ۴ و نیم کیلویی روغن نباتی ۲۹ تک تومانی قیمت داشت و کارگری که مزد روزانه اش درسال ۵۴ ۶۰ ریال بود تقریبا مزد ۵ روزش را میبایست بابت یک حلب روغن ۴ و نیم کیلویی پرداخت میکرد درحالیکه امروزه که همان روغن ۲۳ هزار تومان فروخته میشود یک کارگر با کمتر از مزد یکروزش یک حلب روغن میخرد و با مزد ۵ روزش قادرست ۷ و نیم حلب روغن خریداری کند .

سال ۵۴ مرغ منجمد کیلویی ۱۰۵ ریال فروخته میشد و مزد کارگر در همین فردوس ۶۰ تا ۷۰ ریال بود یعنی اگر یک کارگر تمام مزد روزش را میپرداخت نهایتاً ۶۷۰ گرم مرغ خریداری میکرد در حالیکه امروزه یک کارگر با مزد روزانه‌اش حداقل ۵ کیلو مرغ میخرد.

سال ۵۴ قیمت یک موتور یاماها ۱۰۰ خارجی ۵۶۰۰ تومان بود و کارمندی که حقوقش ۵۰۰ تک تومانی بود میخواست  موتور بخرد میبایست تقریبا حقوق یکسالش را پرداخت میکرد و اگر یک کارگر با مزد ۶ تک تومانیش میخواست موتور بخرد میبایست مزد۹۳۴  روز یعنی ۲ سال و نیمش را پرداخت میکرد درحالیکه امروزه یک کارمند با یک ماه و نیم  حقوق ۲ میلیونیش و یا یک کارگر با مزد ۹۰ روزش یعنی کمتر از یک دهم زمان شاه صاحب یکدستگاه موتور سیکلت شود.نان سنگک درزمان شاه ۵ ریال بود و کارگری که در روز ۶ تک تومانی مزد میگرفت میتوانست ۱۲  نان سنگک بخرد ولی امروزه یک کارگر بامزد ۳۵ هزارتومانیش قادرست  ۵۴ عدد نان سنگک بخرد.

در طول ۵۲ سال حکومت پهلوی  کل شهر فردوس ۳۲۰ شماره تلفن هندلیِ غیر خودکارداشت و بجز دوبخش سرایان و بشرویه که هرکدام ۳ یا ۴ خط تلفن هندلی داشتند غیر از یک روستا که فقط یک خط تلفن هندلی داشت هیچ روستای دیگری  تلفن نداشت  و در کل روستاهای استان خراسانِ بزرگ فقط ۳۱ روستا دارای یک خط تلفن برای تماس عموم بودند در حالیکه از ابتدای انقلاب تا سال ۶۴ یعنی در عرض ۶ سال همین فردوس به برکت انقلاب اسلامی دارای ۲ هزار شماره تلفن خودکار گردید و در سال ۷۴ بالغ بر۹۵ درصد روستاهای فردوس دارای تلفن خودکار خانگی شدند. کل شهر مشهد در۵۲ سال حکومت  پهلوی  ۴۱۰۰۰ شماره تلفن داشت  که درسال ۷۴ یعنی در عرض ۱۶ سال ۱۹۴۰۰۰ شماره‌ی جدید بمردم واگذار شد .درزمان شاه از برق سراسری و آب لوله کشی و راه آسفالته در روستاها خبری نبود .درزمان شاه کل ایران فقط یک شبکه‌ی تلویزیونی داشت که آنهم ساعت ۴ بعد از ظهر روشن و ۱۱ و نیم شب خاموش میشد.درزمان شاه دانشگاه فقط در مراکز استانها بود و در هیچ شهر کوچکی دانشگاه وجود نداشت.درزمان شاه اگر رژیم می فهمید فکر اختراع و نو آوری در سر جوانی وجود دارد سر به نیست میشد و دختران حق نداشتند با حجاب وارد مدارس شوند و خیلی از دختران بهمین دلیل از تحصیل محروم گردیدند .زمان شاه امریکا بقدری بر ایران تسلط داشت که مادر شاه در خاطراتش میگوید:

روزی پسرم محمدرضا بمن گفت که مرده‌شور این سلطنت را ببرد که امریکاییها هواپیماهای جنگی ما را برده‌اند ویتنام و از من که شاه مملکت هستم اجازه هم نگرفته‌اند. و یا زمانی که شاه میخواست نخست وزیرش علی امینی  را  عوض کند ۴۵ روز در امریکا اقامت گرد تا بتواند اجازه تعویض نخست وزیرش‌ را از آمریکا بگیرد .

۳۰ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۸
ط انقلابی


وقتی دائم بگویی گرفتارم ،

هیچ وقت آزاد نمیشوى،

وقتی دائم بگویى وقت ندارم،

هیچوقت زمان پیدا 

نمی کنی،

وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید!


وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.

انتخاب با شماست!


وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند!

وقتی ناراحتی جواب نده!

وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر!


زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،

امتحان ریشه هاست.


˝پروفسور یحیی باقرزاده˝
۳۰ دی ۹۶ ، ۱۲:۰۰
ط انقلابی

🌻‍🌻‍🌻‍


جاده ی موفقیت مستقیم نیست،

پیچی دارد به نام "شکست"،

دوربرگردانی به نام "سردرگمی"،

سرعت گیرهایی به نام "افکار منفی"،

و چراغ قرمزهایی به نام "دشمنان"،

اما اگر یدکی به نام "اراده" داشته باشید،

موتوری به نام "استقامت" 

و راننده ای به نام "خدا"،

به جایی خواهید رسید که "موفقیت" نامیده می شود.

گاهی وقت ها باید یه نقطه بزاری! 

باز شروع کنی

باز بخندی

باز بجنگی

باز بلند شی و محکمتر باشی!

گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگویی جز خدا کسی به دادم نمی رسد.

۲۲ دی ۹۶ ، ۱۵:۴۴
ط انقلابی


مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید

چه کسی بر مرده های شما نماز می خواند.

چوپان گفت ما شخص خاصی را برای این کار نداریم؛ خودم نماز آنها را می خوانم.مرد گفت خوب لطف کن نماز پدر مرا هم بخوان!

چوپان مقابل جنازه ایستاد و چند جمله ای زمزمه کرد و گفت نمازش تمام شد!

مرد که تعجب کرده بود گفت این چه نمازی بود.

چوپان گفت بهتر از این بلد نبودم

مرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت.

شب هنگام، در عالم رؤیا پدرش را دید که روزگار خوبی دارد.

از پدر پرسید چه شد که این گونه راحت و آسوده ای؟

پدرش گفت هر چه دارم از دعای آن چوپان دارم!

مرد، فردای آن روز به سراغ چوپان رفت و از او خواست

تا بگوید در کنار جنازۀ پدرش چه کرده و چه دعایی خوانده؟چوپان گفت وقتی کنار جنازه آمدم و ارتباطی میان من و خداوند برقرار شد،

با خدا گفتم  خدایا اگر این مرد، امشب مهمان من بود، یک گوسفند برایش

زمین می زدم. حالا این مرد، امشب مهمان توست. ببینم تو با او چگونه رفتار می کنی 

*به نام خدای آن چوپان ...*

*گاهی دعای یک دل صاف، از صدنماز یک دل پرآشوب بهتراست...*

 هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمی کنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمی کند

گل، عطرش را برای خود گسترش نمی دهد


*زندگی  یعنی در خدمت دیگران* پس اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن

*معجزه زندگی دیگران که باشی* *بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود.*خیلی زیباست

۲۲ دی ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ط انقلابی

📚 نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود


پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را

فردا اعدام کنید 


نجار آن شب نتوانست بخوابد ...


همسر نجار گفت :                             

مانند هر شب بخواب ...    

پروردگارت یگانه است و درهای گشایش بسیار "


کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش سنگین شد و خوابید ...


صبح صدای پای سربازان را شنید...

چهره اش دگرگون شد و با نا امیدی، پشیمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دریغا باورت کردم ...

 

با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا سربازان زنجیر کنند...


دو سرباز با تعجب گفتند :

پادشاه مرده و از تو میخواهیم تابوتی برایش بسازی ...


چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت ...


همسرش لبخندی زد و گفت :

 مانند هر شب آرام بخواب , زیرا پروردگار یکتا هست و درهای گشایش بسیارند  "


فکر زیادی انسان را خسته می کند ...


 درحالی که خداوند تبارک و تعالی مالک و تدبیر کننده کارهاست ".


ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن 

یا خواب می مانی...! 

یا از زندگی عقب


در هر شرایطی امیدت را به خدا از دست نده و هر لحظه منتظر رحمت بی کرانش باش...


چند آیه زیبا : 🌈🌈🕊


گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟

گفت: «انَّ مع العسر یسرا»

"قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)

*

گفتم: واقعا؟!

گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»

حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)

*

گفتم: خب خسته شدم دیگه...

گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»

از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)

*

گفتم: انگار منو فراموش کردی!

گفت:«اذکرونی اذکرکم»

منو یاد کن تا یادت باشم.

*

گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!

گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»

تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63)

«انّی اعلم ما لاتعلمون»

من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30)

*

گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟

گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»

حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.

(یونس/ 109)

*

ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)

گفت: «الیس الله بکاف عبده»

من هم برای تو کافی ام.(زمر/36)

*

۲۱ دی ۹۶ ، ۱۸:۵۴
ط انقلابیآغازاعتراض‌هادر شهر های مختلف 


((پنج سال تلاش روحانی وتیمش)) 


برای‌ایجادجنگ‌داخلی‌به‌ثمرنشستتحقق وعده ولیعهد عربستان برای


🛑🛑کشاندن جنگ به داخل ایران 🛑🛑


✍️خائنین داخلی برای شروع اغتشاشات داخلی در چندماه آینده آماده شده اند،،، 


🛑با گرانی اقلام و اجناس مورد نیاز مردم و دامن زدن به نارضایتی مردم و سکوت عمدی روحانی و بیرون ریختن عده ای از طرفداران روحانی به صورت نمایشی و شعار بر علیه روحانی 🛑🛑


درخواست عده دیگری از نمایندگان و مهره های خفته انگلیس از روحانی که بین مردم بیا و علت مشکلات را بازگو کنید 


🛑🛑روحانی بعد از مدت زمانی سکوت به میدان می آید و رهبری و سپاه پاسداران و نقاط قوت مملکت که نقش مهمی در برقراری امنیت رادارد رازیر سوال میبرد و مورد حجمه قرار میدهدو مردم را بر علیه آنها تحریک کرده،،، بهم ریختن کشور و جریانی مشابه فتنه ۸۸ را به اجرا درمیارن، ولی اینبار دقیق تر و با برنامه ریزی🛑🛑


اینجاست که مهره های تعلیم دیده ای که کلینتون از اونها به عنوان ۵۰۰۰نیرو آموزش دیده نام برد، وارد عمل شده و از طریق رسانه ای،، نظامی و ترور مردم عادی، به جنگ داخلی دامن زده و مردم و جناه های سیاسی را رودر روی هم مسلح میکنند


🛑🛑🛑اینجاست که شروع جنگ داخلی مثل سوریه را به اجرا درمیارن♦️ 


 جلسات لو رفته عملیات روانی با مدیریت یکی از سران خائن فتنه که از عربستان رسما پول گرفته است نشان می دهد یک عده از اصلاح طلبان که به دروغ صف خود را از فتنه گران جدا نشان می دادند، در اندرونی نظام در حال تجهیز قرارگاه جنگی، برای ماه های آینده می باشند. در این راستا شواهد بیرونی گزارش های لو رفته نشاندهنده موارد ذیل است:


۱_افزایش ناراضی تراشی اجتماعی، اداری و مالی در کشور


۲_بی تحرکی در زمینه حل مشکلات معیشتی مردم


۳،،حمله به سپاه و ارگانهایی که در برقراری امنیت کشور موثر هستنداز طریق فشار رسانه ای و خط دهی به رسانه های داخلی مخالف و خارجی


۴_ افزایش بی اعتمادی به قوای سه گانه از طریق شیطنت در موضوع موسسات مالی و مالباختگان آن۵،، بازگو کردن و بزرگ و حساس کردن مسئله کنسرت و ورود زنان به ورزشگاه های مردان و....


۶_تعطیل فعالیت های دانش بنیان و علمی در دانشگاه ها


۷_نقش بازی کردن هنرپیشه های طرفدارروحانی در ایام انتخابات و پشیمانی ناگهانی ایشان به منظور افزایش روند بی اعتمادی سیاسی و اجتماعی در کشوریکی دیگر ازراه های تحریک احساسات مردم


۸،،ترویج وفریاد وگسترش فضای یاس و ناامیدی توسط کمپین انتخاباتی و کسانی که شعار و ادعای امید در انتخابات را داشته است


۱۳_ بودجه ریزی عجیب و مسأله دار و افشای اخبار بودجه که خودشان آنها را تنظیم کرده اند و پخش این بودجه ها و ارقام عجیب در فضاهای مجازی


⛔️


❇️ جمع بندی موارد فوق نشان می دهد بطور خلاصه: 


🔺برجام و حل مشکلات و رفع تحریم ها یک دروغ شاخدار برای فریب مردم بوده است


🛑دامن زدن به نارضایتی مردم در حال انجام است مخصوصا با قطع یارانه میلیونها نفر ایرانی


🛑موضوع فتنه غافلگیرانه اجتماعی و سیاسی در ماه های آینده جدی است ،،تکرار میکنم در ماه های آینده   و نهادهای امنیتی نباید درگیر پروژه های خیانت بار مشغول سازی داخلی و خارجی شوند.


🛑🛑🛑🛑مردم هوشیار باشید که کشورهایی مثل عربستان منتظر اینچنین فرصتهایی هستند

خاکریز فارس

۰۹ دی ۹۶ ، ۰۸:۴۶
ط انقلابی


 🔻 امام صادق علیه السلام :

🔹 إنَّ لَنا حَرَماً و هُوَ بَلَدَةُ قُمَّ و سَتُدفَنُ فیهَا امْرَأةٌ مِن أولادِی تُسَمّی فاطِمَةَ ، فَمَن زارَها وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ ؛

🔸 ما را حرمی است و آن "قم" است ، و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن خواهد شد . هر کس او را زیارت کند ، بهشت بر او واجب شود 

📚 بحار الأنوار ، ج ۶۰ ، ص ۲۱۶


🔻 امام صادق علیه السلام :

🔹 و تَدخُلُ بِشَفاعَتِها شِیعَتی الجَنَّةَ بِأجمَعِهِم ؛

🔸 همه شیعیان من با شفاعت او (فاطمه معصومه ‏علیها السلام) وارد بهشت خواهند شد .

📚 بحار الأنوار ، ج ۶۰ ، ص ۲۲۸


🔻 امام  رضا علیه السلام :

🔹 من زارَها بِقُمَّ کَمَن زارَنی ؛

🔸 هر کس (حضرت معصومه‏ علیها السلام) را در قم زیارت کند ، چنان است که مرا زیارت کرده است .

📚 کامل الزیارات ، ص ۵۳۶


🔻 امام  رضا علیه السلام :

🔹 من زارَها عارِفاً بِحَقِّها فَلَهُ الجَنَّةُ ؛

🔸 هر کس او را با شناخت زیارت کند ، بهشت پاداش او خواهد بود .

📚 بحار الأنوار ، ج ۱۰۲ ، ص ۲۶۶


🔻 امام  جواد علیه السلام :

🔹 من زارَ قَبرَ عَمَّتی بِقُمَّ ، فَلَهُ الجَنَّةُ ؛

🔸 هر کس قبر عمّه‏ام (حضرت معصومه ‏علیها السلام) را در قم زیارت کند ، بهشت پاداش او است .

📚 کامل الزیارات ، ص ۵۳۶


۰۸ دی ۹۶ ، ۰۶:۲۴
ط انقلابی


حضرت معصومه علیها السلام در اول سال 173 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود.


پدرش امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و مادرش حضرت نجمه بود که به علت پاکی و طهارت نفس به او طاهره می گفتند.حضرت معصومه در 28 سالگی و در روز دوازدهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری در قم به شهادت رسید که امروز بارگاه ملکوتی و مرقد مطهرش همچون خورشیدی در قلب شهرستان قم می درخشد و همواره فیض بخش و نورافشان دلها و جانهای تشنه معارف حقانی است. آن حضرت در واقع بتول دوم و جلوه ای از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها بود.در طهارت نفس امتیازی خاص و بسیار والاداشت که امام هشتم برادر تنی آن حضرت او را (که نامش فاطمه بود) معصومه خواند.فرمود: «من زار المعصومة بقم کمن زارنی» : (کسی که حضرت معصومه علیها سلام را در قم زیارت کند مانند آن است که مرا زیارت کرده است).مقام علم و عرفان او در مرحله ای است که در فرازی از زیارتنامه غیر معروف او چنین می خوانیم: «السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر و حجته و امینه» ‍:  (سلام بر تو ای فاطمه دختر موسی بن جعفر و حجت و امین از جانب موسی بن جعفر).و باز می خوانیم: «السلام علیک ایتها الطاهرة الحمیدة البرة الرشیدة التقیة الرضیة المرضیة»: (سلام بر تو ای بانو پسندیده نیک سرشت، ای بانوی رشد یافته، پاک طینت، پاک روش، شایسته و پسندیده).بدین لحاظ و مقامات عالی معنوی آن بانوست که حضرت رضا علیه السلام در فرازی از زیارتنامه معروفش به ما آموخته که در کنار مرقدش خطاب به او بگوییم: «یا فاطمه اشفعی لی فی الجنة فان لک عندالله شانا من الشان».


(ای فاطمه! در بهشت از من شفاعت کن چرا که تو در پیشگاه خداوند دارای مقامی بس ارجمند و والا هستی).امام صادق علیه السلام سالها قبل از ولادت حضرت معصومه علیها سلام  در توصیف قم سخن گفته و آن مکان را حرم خاندان رسالت خوانده بود. آنگاه فرمود: به زودی بانویی از فرزندانم به سوی آن کوچ کند که نامش فاطمه دختر موسی بن جعفر است و با شفاعت او همه شیعیانم وارد بهشت می شوند.خاندان عصمت پیامبر در انتظار آن بودند که این دختر ممتاز چشم به این جهان بگشاید تا قلب و روی آنان را به دیدار خود روشن و منور گرداند. آغاز ماه ذیقعده برای حضرت رضا علیه السلام و دودمان نبوت و آل علی علیه السلام پیام آور شادی مخصوص و پایان بخش انتظاری عمیق و شور آفرین بود زیرا حضرت نجمه فرزندی جز حضرت رضا علیه السلام نداشت و مدتها پس از حضرت رضا نیز دارای فرزندی نشده بود.


از آنجا که سال ولادت حضرت رضا علیه السلام یعنی سال 148 هجری قمری و سال ولادت حضرت معصومه علیها سلام سال 173 و بین این دو ولادت بیست و پنج سال فاصله بود و از طرفی امام صادق علیه السلام ولادت چنان دختری را مژده داده بود، از این رو خاندان پیامبر بیصبرانه در انتظار طلوع خورشید وجود حضرت معصومه علیها سلام بودند. 


هنگامی که وی چشم به جهان گشود براستی که آنروز برای اهل بیت عصمت بخصوص امام هشتم و حضرت نجمه سلام الله علیه روز شادی و سرور وصف ناپذیر و از ایام الله بود زیرا اختری از آسمان ولایت و امامت طلوع کرده بود که قلبها را جلا و شفا می داد و چشمها را روشن می کرد و به کانون مقدس اهل بیت علیهم السلام گرمی و صفا می بخشید


این سوال که پیامبر اسلام با آنکه چند فرزند دختر داشت چرا حضرت زهرا را بیشتر دوست می داشت و به او بیشتر اعتبار می داد. سوالی است که درباره حضرت معصومه علیها سلام نیز صادق است که چرا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با داشتن دختران بسیار به حضرت معصومه علیها سلام توجه می کرد و در میان آنها این دختر به آن همه مقامات نایل شد. پاسخش این است که در آیات قرآن و گفتار پیامبر و امامان به طور مکرر معیار, داشتن علم، تقوا و جهاد و سایر ارزشهای والای انسانی استبراستی که حضرت معصومه علیها سلام همچون جده اش حضرت زهرا سلام الله علیه در معیارهای ارزشی اسلام یکه تاز عرصه ها و در علم و کمالات و قداست گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. وی تافته ای ملکوتی و جدا بافته و ساختار وجودی او از دیگران ممتاز بود.همان گونه که پیامبر (ص) در شان حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود:‌ «فداها ابوها» : (پدرش به فدایش باد)، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیز در شان حضرت معصومه علیها سلام فرمود: «فداها ابوها»حضرت معصومه علیها سلام همنام حضرت فاطمه زهراست دراین نام رازها نهفته است. یکی از رازها این بود که در علم و عمل از رقبای خود پیشی گرفته و دیگر این که از ورود شیعیان به آتش دوزخ جلوگیری می نماید.

یا فاطمه معصومه 

۰۷ دی ۹۶ ، ۲۲:۰۹
ط انقلابی

🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃استادی با شاگردش از باغى میگذشت 

چشمشان به یک کفش کهنه افتاد.

شاگرد گفت گمان میکنم این کفشهای کارگرى است که در این باغ کار میکند . بیا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببینیم و بعد کفشها را پس بدهیم و کمى شاد شویم...!

استاد گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنیم؛ 

بیا کارى که میگویم انجام بده و عکس العملش را ببین!

مقدارى پول درون آن قرار بده 

شاگرد هم پذیرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.

کارگر براى تعویض لباس به وسائل خود مراجعه کرد

و همینکه پا درون کفش گذاشت متوجه شیئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را دید.

با گریه فریاد زد: خدایا شکرت!

خدایی که هیچ وقت بندگانت را فراموش نمیکنى.

میدانى که همسر مریض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رویی به نزد آنها باز گردم و همینطور اشک میریخت.

استاد به شاگردش گفت: 

همیشه سعى کن براى خوشحالی ات ببخشى نه بستانی.

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به " فهم و شعور "

مگر به " درک و ادب "

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند!

این قدرت تو نیست،

این "انسانیت" است...


🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

۰۷ دی ۹۶ ، ۱۵:۴۱
ط انقلابی

۰۶ دی ۹۶ ، ۱۲:۳۷
ط انقلابی